Tag - ý nghĩa của chữ đức

Chữ Đức là gì? Ý nghĩa của chữ Đức

Tâm và Đức tạo nên nhân cách, vẻ đẹp của mỗi một con người. Là điều căn bản nhất tạo nên sự khác biệt giữa con người và loài vật. Chữ Đức hay chính là đạo đức luôn đồng nghĩa với những điều tốt đẹp. Chữ Đức là gì? Chữ Đức là một từ hán việt nguyên gốc trong tiếng Hán được viết là 德 (hoặc  徳, 悳, 惪). Chữ Đức có các nghĩa: (1) Ân huệ: Dĩ đức báo oán. (2) Đạo đức, lấy đạo [...]

Read more...