Tag - tiểu quách gỗ

Tìm hiểu về tiểu quách

Tiểu quách là gì? Tiểu quách là một đồ vật tâm linh được dùng trong cải táng sang cát người quá cố.Tiểu quách là từ ghép gồm hai từ cấu thành lên là “tiểu” và “quách”. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng thứ một: 1. Quách Quách là lớp áo ngoài bao bọc bên trong tiểu cũng như xương cốt người đã khuất.Quách cũng như là lớp áo bên ngoài bảo vệ hài cốt.Quách là phần quan trọng nhất [...]

Read more...