Tag - sap go pomu

Sập gụ cổ là gì các mẫu sập gụ cổ đẹp

Sập gụ cổ là gì ? Các mẫu sập gụ đẹp Sập gụ cổ là một tên gọi để chỉ các bộ sập gụ đã có từ lâu đời trải qua nhiều chục năm trở nên cổ, độc đáo. Tuy nhiên không phải bộ sập nào cũng có thể trở thành sập gụ cổ được. Sập cổ phải là sập đục, khảm ốc đẹp chất liệu phổ biến là gỗ gụ hay đặc sắc hơn là gỗ trắc, cẩm,…Nhưng có [...]

Read more...