Tag - đồ thờ

Ngũ Phúc là gì ? Tại sao ngũ phúc được dùng trong chạm khắc mỹ nghệ?

Ngũ phúc là gì? Theo Wikipedia: Ngũ Phúc là một từ nguyên ở trong Kinh Thư, (bộ sách do Khổng tử và các đệ tử biên dịch) thì ngũ phúc gồm năm (ngũ) điều: Thọ (sống lâu) Phú (giàu có) Khang ninh (yên lành) Du hảo đức (có đức tốt) Khảo chung mệnh (vui, hết tuổi trời) Dịch nghĩa: Trường thọ là không bị chết non, phúc thọ là lâu dài Phú quý là tiền của rất nhiều, địa vị tôn quý. Khang ninh là thân thể khoẻ mạnh, tâm [...]

Read more...